Ervaringen uit het veld

Het programma Marktgericht Denken & Doen biedt een aanpak die inmiddels in de regiopraktijk is beproefd en zowel bij gemeenten als UWV voorziet in de behoefte. Sterk punt is dat het programma aansluit bij de regionale uitvoeringspraktijk en duidelijkheid geeft over de te ontwikkelen / verfijning van de dienstverlening aan werkgevers en de rollen van accountmanagers en betrokken operationeel managers.
Cees Kiene, aanjager/ procesmanager Programmaraad

‘Samen voor de klant’Geen herhaling van zetten, maar het bouwen van een stevig fundament. Geen onnodig vakjargon of theoretische modellen, maar praktisch en marktgericht. Op zoek naar het verbeteren van de individuele prestaties én tegelijkertijd het vergroten van de onderlinge samenwerking als team? Dan raad ik de training Marktgericht  Denken en Doen van harte aan. Tijdens mijn werkzaamheden bij het UWV heb ik deze gevolgd. Geen praatjes, maar werken aan concrete resultaten. Zeer inspirerend, anders dan vele andere trainingen! 
Nicolaas Alfing, arbeidsconsulent bij V&V Personeelsdiensten

Een goed doordacht programma. Ervaren trainers en coaches in een leuke combi van theorie en praktijkoefeningen. Soms confronterend, soms uitdagend, maar lekker to-the-point. Geen blah-blah monologen. Wil je écht wat leren, dan léér je hier ook echt wat!
Johan Star, Teammanager Commercie, FloraHolland

Ik heb de trainers van Marktgericht Denken & Doen ervaren als een super gepassioneerde en professionele partner. Ze verdiepen zich volledig in de wensen van de klant, om tot een maatwerkoplossing te komen die past bij de medewerkers in de organisatie. En daarmee boeken ze eigenlijk als vanzelfsprekend het beoogde resultaat!
Marcel Groen, Green Team Consultancy, destijds opdrachtgever FloraHolland

Resultaat door Focus, is waarmee ik het programma Marktgericht Denken & Doen mee samenvat. Ik gebruik het nog vaak, gisteren nog omdat we met elkaar toch vaak de neiging hebben om iedereen alles te laten doen. En met alles bedoel ik een breed takenpakket met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de daarbij behorende doelstellingen. Helaas is het vaak zo dat wanneer je iedereen verantwoordelijk maakt, "niemand" zich verantwoordelijk voelt. In ieder geval niet met die commitment die je wel krijgt bij een individuele verantwoordelijkheid voor een bepaalde taakstelling. Wanneer resultaten niet behaald gaan worden wordt het tijd focus aan te brengen en daar ondersteund het programma je sterk in.
Tim Thijssen, adviseur werkgeversdienstverlening UWV

Werken met MD&D concepts voelt voor mij als het bouwen van m'n droomhuis. Weldoordacht, met grote aandacht voor een heldere bouwtekening, een stevig fundament, het zoeken naar de sterkste en meest duurzame bouwmaterialen, geïnspireerd door innovatieve ontwikkelingen. Met veel oog voor planning en voortgang, ruimte voor bijstelling en aandacht voor de bouwers. En het gezamenlijk zetten van de vlag en 'n kratje bier om het bereiken van het hoogste punt te vieren!"
Anne-Marie Eleveld,  Manager Werkgeversdienstverlening UWV

MD&D concepts = ambitie, enthousiasme en idealisme vertalen naar een begaanbaar pad van realiseren.
Managementteam UWV Werkbedrijf regio IJssel-Vecht