Zelfs op de hardste stoel kan  worden  gezeten.
Van Kooten en De Bie

Een boei is als een mijlpaal, het houdt je op koers ook in 'mistige' tijden
Peter Smit

Trainingen, ontwikkelprogramma’s en advies

Advies, ontwikkelen en uitvoeren van workshops en ontwikkelprogramma's voor management en teams in het versterken van Marktgericht Denken & Doen. 

In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende kleine en grote organisaties trainingen en programma's ontwikkelt en uitgevoerd. De aanleiding is altijd de wens om het resultaat van het team of afdeling te vergroten. Na een intake en uitgebreide verkenning wordt de aanpak afgestemd op de mogelijkheden en behoefte. Dit is altijd maatwerk. De ontwikkelprogramma's worden opgebouwd uit MD&D modules en workshops.

Een overzicht:

  • Meerdaagse ontwikkelprogramma's verspreid over een tijd van meerdere maanden met bijvoorbeeld modules gericht op teamversterking en teambuilding, marktgericht denken en doen en het maken van concrete plannen. Tijdens het programma werken de deelnemers aan praktische opdrachten. De dagelijkse praktijk is hierbij altijd het uitgangspunt en het geleerde is dan ook altijd direct toepasbaar.
  • Dagbegeleiding met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor het maken van een jaarplan of het ontwikkelen van een veranderstrategie.
  • Workshops gericht op het bevorderen van de deskundigheid en verbeteren van vaardigheden. Ook hier is de praktijk ons uitgangspunt en werken mensen altijd aan concrete marktcases.
  • Advies en uitvoering binnen het sociaal domein (UWV, Sociale Dienst en Sociale Werkplaats) bij het maken van verbinding tussen bijvoorbeeld sectorplannen en hun uitvoerders, lokale werkgevers en ondernemersverenigingen, gemeente, intermediairs en (praktijk)opleiders. Met als doel een brede aanpak van om niet alleen participatiegroepen richting werk te krijgen maar ook focus te hebben op duurzame inzetbaarheid van medewerkers (langer werken in werk dat bij je past en er is) en reguliere instroom.
  • Advies en uitvoering bij het vormgeven en verbeteren van publiek-private samenwerking(en).