Het goeie doel is niet je eigen doel.
Johan Cruijff

Rozen verwelken en schepen vergaan. Dus lig niet te melken maar doe er wat aan.
Drs P

Werkwijze en aanpak

De druk om steeds innovatievere en snellere resultaten te bereiken in een snel veranderende en steeds complexer wordende wereld is groot. Zowel publieke als commerciële organisaties hebben ermee te maken. Proberen die druk het hoofd te bieden door traditionele vormen van top-down controle is de bekendste weg. Extra regels, vergrote werkdruk werkt verlammend op dat wat juist je grootste kracht is om klanten aan te trekken en relaties te versterken: (zelf)vertrouwen en werkplezier. We zien in die andere aanpak drie duidelijke stromen in organisaties: verticaal wordt horizontaal, centraal wordt decentraal en top-down wordt bottom-up.

Waarom, hoe en wat

Ons uitgangspunt: voortbouwen en doorpakken. Voortbouwen op wat goed is en uitgaan van de gebundelde krachten van het team. Doorpakken en medewerkers laten ervaren dat doorlopend veranderen het realiseren van de missie, visie, doelen en strategie dichterbij brengt. En dat dat het beste lukt door daar gezamenlijk aan te werken. Succes is een co-creatie!

Hoe groter het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan veranderende (markt)omstandigheden, hoe succesvoller die organisatie is. Het belangrijkste feit hierbij: verandering is de regel. Verandering is de dagelijkse praktijk. Dat betekent dat continu lerende en ontwikkelende organisaties het meest succesvol zijn. Vanuit een probleemgerichte organisatie-analyse een veranderingstraject inzetten en na die reorganisatie weer 'vooruit kunnen' is niet meer de juiste route.

Maken van keuzes, creëren van focus

Onze activiteiten richten zich op het creëren van focus, het ontwikkelen van een strategie en het vergroten van de onderlinge samenwerking in de organisatie. Samenwerking in het team en tussen stakeholders. Werken aan een concrete en uitvoerbare strategie, strategische planning en concrete en uitvoerbare activiteiten. We richten ons niet op het inrichten van het perfecte werkproces, maar op inzicht in hoe het werkproces voortdurend zo aan te passen dat medewerkers telkens samen de juiste dingen doen op het juiste moment.